kunst

Kunst
`Kunst` bestaat slechts voor één procent uit talent om kunst te maken en voor de overige negenennegentig procent uit talent om dit zakelijk uit te buiten…
Deze intrigerende uitspraak, nota bene in de mond gelegd van een personage uit de crime soap `Cold Squad`, -of all possibilities- geeft te denken.
Dat zou dus in feite inhouden, dat er niet zo iets is als: híj -of zíj- is een veel betere kunstenaar dan de rest van ons. Neen, wij, zoals we hier bij elkaar zitten, beschikken bijna allemaal wel over dat ene procent, benodigd om kunst te vervaardigen echter sommigen van ons weten het beter te brengen. Of worden beter gebracht. Ge-pushed zo u wilt en soms zó goed, dat zelfs de betreffende kunstenaars zijn gaan denken dat ze beter zijn dan wie dan ook…
Dat is dus niet zo, aangenomen dat bovenstaande stelling enige vorm van waarheid bevat. Zij (die overgewaardeerden dus…) beheersen alleen veel beter de kunst om vondsten en invloeden van andere, goed bekend staande kunstenaars, in hun eigen werk te integreren. En ook hebben zij alleen maar het geluk gehad dat er iemand (lees: veelal iemand die er zelf behoorlijk beter van wordt) wat in hun werk ziet en op zijn -of haar- beurt honderd procent talent op het gebied van zaken doen in de strijd gooit om de betreffende kunstenaar te promoten.
En ja, dan denkt de massa al gauw dat er iets speciaals aan de hand is.
Maar niet dus.
Het bovenstaande slaat overigens niet alleen op die eerder genoemde, zich beter dan een ander wanende artistiekelingen onder ons. Want daarnaast is er dan nog die grote grijze groep met niets anders in hun mars dan dat ene procentje talent of zelfs dat niet eens en verder niks. Die bij voortduring bij elkaar zit af te kijken en in elkaars schetsboeken zit te gluren. En je moet er toch niet aan denken, dat zij allemaal, door wie dan ook, zouden worden ge-pushed…
Ik ken er wel een paar, die zoiets is overkomen.
Vreselijk…Vooral voor al diegenen in hun omgeving die er mee moeten leven.

Een en ander vereenvoudigt natuurlijk wel drastisch het denken over twintig eeuwen kunst bedrijven.
De kunstgeschiedenis dus, zeg maar.
We kunnen in feite vaststellen, dat er eigenlijk niet veel gebeurd is op dit gebied de laatste tweeduizend jaar.
Daar komt het gewoon op neer.
Het heeft –wanneer we uitgaan van het jaar nul-  eerst nog zo’n kleine vijftienhonderd jaar geduurd voordat Leonardo Da Vinci de teken- en schilderkunst uitvond. En toen nog eens bijna vijfhonderd jaar, voordat Joseph Beuys –daarop voortbordurend- de nodige vernieuwingen wist door te voeren…
Maar daar houd het toch wel op, vrees ik.