indian summer

indian summer 2012

het zomert na
het ruikt
als elk ander jaar
naar vers
gebakken brood
belegd
met vreemd verlangen

op frêle fluistertoon
een schoorvoetend
silhouette
zacht
zingt zij
stella
by starlight

vol van beloftes
dit jaargetij
het zomert na…