later

later

later
als ik geweldig ben
niet meer dan een
herinnering voor jou
volgevrijd
en goed verdienend
en nog meer van mezelf vervuld
zal ik je zoeken
in mijn heimwee
tussen schoonheid
en verlangen
onbeschrijfelijk verlangen
waar anders immers
kun jij zijn
later…