seksist

seksist
waarom altijd eerst de hand in eigen boezem steken…
veel liever steek ik hem direct in die van jou…